Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( in het Engels General Data Protection Regulation of kortweg GDPR ) in voege.
Binnen het kader van deze legislatuur kan u ten allen tijde de persoonlijke gegevens die u ons door de jaren heen verschafte, niet alleen raadplegen, maar wijzigen en zelfs volledig laten schrappen.
Tevens heeft u het recht te weten in welke mate deze individuele data door ons worden aangewend voor commerciële doeleinden en communicatie.

Ter alfabetische classificatie in de zaak van al uw bestellingen en herstellingen maken we uiteraard gebruik van uw naam. Telefoon, gsm en/of emailadres dienen om u op te hoogte te kunnen brengen van de opvolging en stand van zaken van deze.

Noodzakelijk om u persoonlijke uitnodigingen voor evenementen, felicitaties en ander drukwerk te kunnen sturen zijn vanzelfsprekend naam en volledig adres.
Indien u onze nieuwsbrief ontvangt wenden we daarvoor uw emailadres aan.
Mocht u zich hebben ingeschreven voor onze verjaardagsbon, dan heeft u geboortedag, -maand en –jaar vrijgegeven.

Het is van het allergrootste belang dat u zich er kan van vergewissen dat al deze persoonlijke gegevens louter voor onze eigen commerciële doeleinden en marketing worden gebruikt en onder geen enkel beding aan derden worden doorgespeeld.

Tevens wordt u er door middel van stickers aan beide sluisdeuren van verwittigd dat uw bezoek wordt geregistreerd door meerdere camera’s. Deze opnames worden enkel gemaakt voor ieders veiligheid en automatisch gewist na de legale bewaartermijn. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van politie of gerechtelijke autoriteiten zullen deze worden vrijgegeven.

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden en tegen doorgifte aan derden.

Mocht u wijzigingen willen aanbrengen of zelfs volledige schrapping overwegen, gelieve ons dan daarvan via info@juwelier-yans.be op de hoogte te stellen en wij doen het nodige. Zodra de aanpassing is geschied, wordt u persoonlijk per kerende mail daarvan verzekerd.

Voor al uw verdere vragen kan u eveneens op bovenstaand emailadres terecht.

Christian Yans, zaakvoerder.

Scroll to Top