Wij vieren ons 65-jarig jubileum!

Gedurende het tijdsverloop van de campagne worden zes, zorgvuldig door ons geselecteerde , prijzen maandelijks apart verloot. Terwijl ze beurtelings prominent in winkel zijn uitgestald, worden ze uitgebreid in de kijker gezet op social media.
Onder geen enkel beding kunnen gewonnen geschenken worden ingeruild tegen andere goederen, waardebons of speciën.

De actie loopt van dinsdagmorgen 2/4/2024 tot en met donderdagavond 31/10/2024, telkens onderverdeeld in nauwkeurig afgelijnde periodes van ongeveer 30 dagen. De vakantiemaanden juli en augustus worden als één entiteit beschouwd.
Trekkingen vinden steeds plaats in de week volgend op elke verlopen termijn.

Iedere afzonderlijke aankoop, uitgezonderd herstellingen en batterijen, tijdens de ganse duur van de actie geeft automatisch recht op deelname. Bij meerdere aankopen wordt een eventuele winnaar derhalve dan ook niet uitgesloten van verdere participatie.

De persoonlijk gegevens, ingezameld via de individuele deelnemingsformulieren, worden strikt volgens de richtlijnen van de GDPR-wetgeving behandeld en vormen uitsluitend het voorwerp van deze campagne. Geenszins hebben ze toekomstige publicitaire of commerciële promoties tot doel, noch worden ze aan derden doorgespeeld voor identieke oogmerken.
Deelnemen aan de actie betekent onbetwistbaar het aanvaarden van het reglement.

Scroll to Top